Velibaba Mahallesi Tuncel Sokak No:14 Pendik/İSTANBUL +90 216 583 07 77info@staryay.com.tr

İnsan Kaynakları

En Önemli Gücümüz İnsan Kaynağımız

Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları (İK) yönetimimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz. “Eşit işe eşit ücret” uygulamasının yanı sıra şeffaf performans yönetimi, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, İK yaklaşımımızın bütününü oluşturuyor.

İnsan kaynağı yönetimine bakışımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkün:

İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
Her çalışanımızın ortak değerlere sahip olmasını bekleriz.
Grubumuzun, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.
İK yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.
Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.


İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

ELEMAN SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİĞİMİZ YETKİNLİK

İK yönetiminde seçme ve yerleştirme sürecini, Star Yay & Vida hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetiyoruz. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerin başında “Yetkinlik” geliyor.

Yetkinlik yaklaşımımız; Sonuç odaklılık, Bilgi edinme, Özgüven, İnisiyatif alma, Analitik düşünme, Müşteri odaklılık, Ekip çalışması ve işbirliği, Ekip liderliği, Esneklik ve değişim yönetimi, İlişki-çevre oluşturma başlıklarından oluşuyor.

Uygun yetkinlikleri taşıyan potansiyel adaylara ulaşmak için iş ilanlarımız Star Yay & Vida portalının yanı sıra kariyer.net, secretcv.com ve yenibiris.com’da yayınlanıyor ve başvurular adı geçen portallar üzerinden kabul ediliyor. Başvurular arasından, ihtiyaçlarımız doğrultusunda aranılan nitelikteki adayları belirleyerek görüşmeye davet ediyoruz. Görüşmede kişilik envanterleri, yabancı dil ve genel yetenek sınavı aşamalarında, adayın yetkinliklerini ölçüyoruz. Tüm süreçleri başarıyla geçenlere, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifinde bulunuluyor.

Star Yay & Vida ailesine başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye ve ilanlara www.kariyer.net, www.secretcv.com ve www.yenibiris.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Star Yay & Vida Ücret Yönetim Sistemi; piyasa koşulları ve şirket içi dengeler çerçevesinde, “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans parametrelerine bağlı olarak belirlenip güncelleniyor. Ücret politikamız; şirketlerimizin mevcut ücret yapıları, piyasadaki konumları, rekabet ve ödeme güçleri göz önüne alınarak, şirketlere göre farklılık gösterebiliyor. Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza unvanları doğrultusunda çeşitli yan olanaklar da sunuyoruz.

ŞEFFAF PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve başarıyı ödüllendirmek için tüm şirketlerimizde performans yönetimini ‘şeffaf’ bir yaklaşımla uyguluyoruz. Değerlendirme sistemimiz, şirketlerimizin stratejileri doğrultusunda farklılık göstermekle birlikte, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve yıl sonu değerlendirmeleriyle aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşuyor.

İK portalı üzerinden online yürütülen performans değerlendirme sistemimizde yöneticiler ve diğer çalışanlarla değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapılıyor. Bu görüşmelerde çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler saptanıyor, çalışanın gelişim ve kariyer planlaması düzenleniyor. Performans sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının ve ilerlemesinin belirlenmesinde önemli bir kriter olarak görüyoruz.

EĞİTİM VE GELİŞİM PLANLAMA

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak için tüm şirketlerimiz bünyesinde eğitim ve gelişim uygulamaları yapılıyor. Eğitim planlamasını, performans değerlendirme döneminde belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz.

Yıllık eğitim programımızda her şirketin faaliyet gösterdiği alana yönelik olarak; Kişisel gelişim, Teknik bilgi ve beceri, Yönetim becerilerini geliştirme, Finans, Hukuk, Satış ve pazarlama gibi çok sayıda başlık yer alıyor. Bunun yanında, şirkete özel tasarlanan beceri geliştirme eğitimleri de düzenliyoruz.

KARİYER PLANLAMA

Modern İK yönetimimiz kapsamında tüm çalışanlarımız için kariyer planlaması uyguluyoruz. Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemlerle, şirketlerimizin geleceğe dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlıyoruz; mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kariyer planlama sistemi, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim ve ilerleme olanakları yaratıyor.